De Stentor

Sijsjeslijmer

6 februari 2007

Toen het de afgelopen zomer smoorheet was, was er in Voorburg geen mus die dood van het dak kon vallen. Landelijk zijn merel en mus nog gewikkeld in een onbesliste strijd om de titel van meest voorkomende vogel, maar in de Randstad heeft de mus helemaal verloren.
Amsterdammers valt dat niet op. Althans volgens mijn vader. Als kind kreeg ik van hem te horen dat Amsterdammers maar één diersoort kennen: sijsjes. De sijs heeft voor hen drie verschijningsvormen. Naast de gewone sijsjes (vogels) zijn er ook drijfsijsjes (eenden) en zinksijsjes (vissen).
Voor zover wij in de Randstad iets van mussen hoorden, dan hooguit de ophef over de doodgeschoten dominomus in Leeuwarden. Wij waren niet blij met die dode mus, maar van de levende moesten wij het ook niet hebben. Nooit klonk er bij ons in de tuin het opgewonden getjilp van een neerstrijkende zwerm. Maar hier in de Achterhoek laten ze weer als vanouds van zich horen en scharrelen ze rond in onze tuin.
Maar de mus heeft tijdens mijn verblijf in de Randstad niet stilgestaan, hij is steeds meer op de mees gaan lijken. Oorzaak: het groeiende aantal sijsjeslijmers. Vroeger voederde je vogels alleen wanneer er sneeuw lag en/of een ijskorst de grond ondoordringbaar maakte voor hun vinnige snavels. Als je dan huisvlijtig pinda’s had geregen of de krijtwitte inhoud van een pak Diamant tot vetbollen had omgesmolten, kon het trapezenummer van de mezen beginnen. Voor de mussen was er slechts een bijrol op de grond weggelegd. Daar lag hun brood. Alleen als er een vetbol van de waslijn viel, was het ook voor de mussen vette pret.
Maar tegenwoordig stunt elke zichzelf respecterende tuin- en dierenwinkel met goedkope vetbollen. Zelfs in extreem zachte winters kopen we ze grif. Niet om uitgehongerde diertjes de winter door te slepen, maar omdat wij zo graag vogels acrobatische toeren zien uithalen. Mussen hebben gis op deze trend ingespeeld en zich de handgreep van de mees eigengemaakt. Wanneer ik nou een mus op een vetbol zie balanceren, vind ik het maar een slim beest. Dan gaat er een lichtje bij mij branden. Daarom is hij natuurlijk de Randstad ontvlucht; hij heeft er geen economische binding!

terug naar overzicht